Mali Müşavir Onur Kalaycı: 2019 Asgari ücret bilgileri netleşti

 
Mali Müşavir Onur Kalaycı.. 5 Nisan 2019 Cuma 11429 Gösterim HABERLER
                 
  ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ       KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ  
  ( 01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi )       ( 01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi )  
  Brüt Ücret 2.558,40 TL       Brüt Ücret 2.558,40 TL  
  Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 358,18 TL       Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 358,18 TL  
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 25,58 TL       İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 25,58 TL  
  Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL       Kesintiler Toplamı 383,76 TL  
  Gelir Vergisi (%15) 326,20 TL       NET ÜCRET 2.174,64 TL  
  Damga Vergisi (%0,759) 19,42 TL            
  İşçi Kesintiler Toplamı 729,38 TL            
  Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL            
  NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) 2.020,90 TL            
               
  İŞVERENE MALİYETİ       KAPICILAR İÇİN İŞVERENE MALİYETİ  
  Asgari Ücret 2.558,40 TL       Asgari Ücret 2.558,40 TL  
  SGK Primi %15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL       SGK Primi %15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL  
  İşsizlik Sigorta Fonu %2 (İşveren Payı) 51,17 TL       İşsizlik Sigorta Fonu %2 (İşveren Payı) 51,17 TL  
  İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 3.006,12 TL       İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 3.006,12 TL  
                 
                 
* 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenelere, SGK primi işveren payında %5 indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için SGK primi işveren payı %20,5'dir.