Mali Müşavir Kimdir

 
Mali Müşavir Kimdir 16 Mart 2019 Cumartesi 8176 Gösterim FAYDALI BİLGİLER

Mali Müşavir Kimdir ve Görevleri Nedir?

Hukukun bir çok alanına hakim olan, eğitim süresi oldukça uzun süren, sınavları stajları derken bir çok zorlu yoldan geçen Mali Müşavir tam olarak ne iş yapıyor merak ediyor musunuz? İşte Cevabı...

Üniversitelerin Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme benzeri bölümlerinden mezunlardır. Uzunca süren staj dönemlerini tamamlayarak, Bakanlığın yaptığı sınavlarına girerler. Başarılı olmaları durumunda; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümlerine göre  meslek icra haklarını kazanmış olurlar. Bu hakkı kazanmaları neticesinde Mali Müşavirler, Serbest Mali Müşavir ünvanını almaya hak kazanır. Bu ünvarn kısaca SMMM diye adlandırılır.Yeminli Mali Müşavir  (YMM) olabilmek için 10 Yıllık mesleğini icra etmiş olması ve sınavlarda başarılı olması gerekmektedir.

 

Mali Müşavirlerin Görevleri Nelerdir?

İşletmelerle ilgili defter tutarlar. (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vs.)

Kurulan Muhasebe sistemini geliştirmek.

Mükelleflerin gelir - giderlerini hesaplayarak bunları elektronik ortamdaki defterlere taşımak

Tahakkuk fişlerini mükelleflere göndererek verginin ödenmesini sağlamak.

İşletmelerin SGK alanında işe giriş / çıkışları ve aylık hizmet bildirgesi gibi verileri hazırlamak, elektronik ortamlara girmek.

Gecikme faizi, Fon, Cezai işlemler vs. gibi sorunlarda mükelleflere yardım etmek

Faaliyer değişiklikleri, adres değşiklikleri gibi değişiklik veya veri girişlerini yapmak.

Finansal tablolar ve  Muhasebe evrakları üzerinde çeşitli incelemeler ve denetimler yapmak.

Genel Kurul toplantıları için gerekli evrak çalışmalarını yapmak.

Her ay sonu düzenli olarak Banka mütabakatını yapmak

Her ay sonu düzenli olarak bordroları hazırlayarak mükellefe göndermek.

Kayıtlara göre bilanço, gelir tablosu gibi mali tabloları düzenlemek.

Talep edildiğinde belgelere dayalı olarak inceleme ve denetim yaparak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş bildirmek ve rapor düzenlemek.

 

SMMM / Onur KALAYCI - Mersin